Nowelizacja ustawy o VAT opublikowana! Kiedy wejdzie w życie i co zmieni?

Nowelizacja ustawy VAT i pierwsze kasy online

Od dawna było wiadomo, że wprowadzenie w Polsce systemu kas online wymaga m.in. znowelizowania ustawy o podatku od towarów i usług. A teraz jest już pewne, kiedy do tego dojdzie. Niedawno przepisy zmieniające wspomniany akt prawny zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw RP. Zgodnie z ich treścią, nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, dotycząca przede wszystkim systemu fiskalizacji online, wejdzie w życie 1 maja 2019 roku.

Już niedługo pojawią się pierwsze kasy fiskalne online

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, bo o tym akcie prawnym konkretnie mowa, umożliwi przede wszystkim wprowadzenie na rynek nowego rodzaju urządzeń rejestrujących – kas fiskalnych online. Takie modele będzie można kupować i instalować już od momentu wejścia w życie nowelizacji, czyli od 1 maja 2019 roku. Nie jest także tajemnica, że branża technologii sprzedaży zdążyła się przygotować do zmian w przepisach. Pierwsze kasy fiskalne online, w tym urządzenia Elzab, Posnet, Farex czy Novitus, zdążyły już otrzymać homologacje Głównego Urzędu Miar.

Obowiązkowa wymiana urządzeń przesądzona

W znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usług pojawią się zapisy, które zobligują wybrane grupy przedsiębiorców do wcześniejszego wdrożenia kas fiskalnych online. W związku z tym, że urządzenia nowego typu zapewnią skuteczniejsze kontrolowanie przedsiębiorców, w pierwszej kolejności będzie je trzeba zainstalować w tzw. branżach wrażliwych. Chodzi o te rodzaje działalności gospodarczych, które są najbardziej narażone na nieprawidłowości w odprowadzaniu należnych podatków.

Szczegółowy harmonogram obowiązkowej wymiany dotychczasowych kas na modele online można sprawdzić w treści nowelizacji ustawy o VAT. Warto jednak podkreślić, że cały proces rozpocznie się już w 2019 roku. Do końca br. z kas online będą musieli zacząć korzystać m.in. właściciele punktów wulkanizacji oraz warsztatów samochodowych. W późniejszym czasie podobnym obowiązkiem zostaną objęci m.in. restauratorzy, prawnicy, kosmetolodzy czy lekarze.

Zmiany nie tylko dla kas nowego typu

Wbrew pozorom i niektórym „informacjom”, pojawiającym się na portalach internetowych, omawiana przez nas nowelizacja ustawy o VAT nie dotyczy wyłącznie kas fiskalnych online. Znajdziemy w niej m.in. zapisy w sprawie kary za brak przeglądu technicznego urządzenia w odpowiednim terminie (trzeba go wykonywać nie rzadziej niż co 2 lata). W przyszłości taka grzywna będzie mogła zostać nałożona przez naczelnika właściwego US bez względu na rodzaj stosowanej kasy rejestrującej. Co więcej, od 1 maja 2019 roku firmy serwisujące urządzenia fiskalne zostaną zobligowane do informowania Urzędów Skarbowych o przeglądach technicznych, które wykonano w przypadku modeli z kopią elektroniczną bądź papierową. Takie zawiadomienia będzie trzeba składać zawsze do 15. dnia miesiąca – następującego po miesiącu, w którym przeprowadzono wspomniane wcześniej interwencje.

1 Comment

  1. MarJan
    19 kwietnia, 2019

    Cieszę się, że obowiązkowy zakup urządzenia fiskalnego jeszcze przede mną – dzięki temu nie będzie wątpliwości ani co do rodzaju technologii, jaką nabyć – chodzi o online – ani co do refundacji części kosztów tego zakupy. Kto by nie chciał z niej skorzystać 🙂

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz odpowiedź *