Homologacje urządzeń fiskalnych – czym są i dlaczego mają tak duże znaczenie?

Czym jest homologacja kasy fiskalnej

Kasa lub drukarka fiskalna to w dzisiejszych czasach nieodłączne narzędzie pracy wielu przedsiębiorców. Niektóre firmy korzystają z takiego urządzenia przez kilka dni w tygodniu, a inne nawet codziennie. I to właśnie kasa bądź drukarka fiskalna służy do rejestrowania obrotu. Jest to więc absolutnie kluczowa technologia z punktu widzenia podatnika. Nic więc dziwnego, że wszystkie urządzenia tego typu, które są dostępne na rynku, muszą posiadać ważne homologacje Głównego Urzędu Miar.

Zgodne z warunkami i kryteriami technicznymi

Pisząc w dużym uproszczeniu, homologacja urządzenia fiskalnego to decyzja wydawana przez Główny Urząd Miar (prezesa tej instytucji), która potwierdza, że dany model (kasy lub drukarki rejestrującej) spełnia obowiązujące wymogi. Pytanie jednak, do czego odwołuje się GUM przy wydawaniu konkretnego dokumentu? Oczywiście do odrębnego Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii – w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Wspomniany akt prawny obowiązuje od lipca 2018 roku. Co więcej, zawiera on nie tylko szczegółowy opis wszystkich wymogów, jakie muszą spełniać urządzenia fiskalne, aby zostały dopuszczone do oficjalnej dystrybucji, ale także zasady wydawania homologacji GUM.

Ważność decyzji GUM i jej ewentualne odnowienie

Jak można przeczytać we wspomnianym już Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, homologacja Głównego Urzędu Miar jest wydawana na okres 5 lat. Co więcej, prezes GUM wydaje ją na wniosek producenta bądź importera konkretnego urządzenia fiskalnego. A zanim dany model otrzyma homologację, przechodzi szereg badań i testów, które mają potwierdzić, że gwarantuje rzetelne rejestrowanie obrotu ze sprzedaży prowadzonej na rzecz osób fizycznych i np. prawidłowe naliczanie należnych podatków.

Po upływie wspomnianego czasu producent bądź importer może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji na kolejne 5 lat. Wtedy cała procedura homologacyjna jest powtarzana. Ponadto, zgodnie z treścią Rozporządzenia MPiT: „zmiany funkcjonalne, konstrukcyjne lub programowe w kasie, przed ich wprowadzeniem, wymagają każdorazowo uzyskania nowego potwierdzenia”.

Wiele nowych homologacji dla kas online

Nie bez powodu akurat teraz poruszamy temat homologacji urządzeń fiskalnych. W ostatnich tygodniach trafiło przecież na rynek wiele modeli kas oraz drukarek rejestrujących online. Urządzenie te musiały oczywiście otrzymać wcześniej potwierdzenia Głównego Urzędu Miar. W innym wypadku nie byłyby one dostępne w oficjalnej dystrybucji, a podatnicy nie mogliby ich wdrażać w swoich firmach. Posiadanie ważnej homologacji GUM jest bowiem niezbędne m.in. do tego, aby móc zafiskalizować dany model w przedsiębiorstwie. I to bez względu na fakt, czy jest to urządzenie online, czy kasa lub drukarka starego typu.

1 Comment

  1. roMANo
    19 lipca, 2019

    z jednej strony fajnie że jest coś takiego jak homologacja bo podatnik ma pewność że urządzenie, które zakupił, jest na pewno przystosowane do działań, które trzeba będzie zgodnie z przepisami robić. ale z drugiej to pewnie dla US kolejna opcja, by później ewentualne problemy i błędy (także z powodu pracy urządzenia) widzieć jako winę podatnika :/

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz odpowiedź *