Centralne Repozytorium Kas – co to takiego i jak postępować przy problemach?

Współpraca kasy fiskalnej online z CRK

Centralne Repozytorium Kas zostało oficjalnie uruchomione na początku maja 2019 roku. Wspomniane rozwiązanie informatyczne jest wykorzystywane przez polskie organy skarbowe (Krajową Administrację Skarbową) do skuteczniejszego kontrolowania podatników, którzy korzystają z urządzeń fiskalnych typu online. Na czym jednak konkretnie polega działanie tego systemu? I co można zrobić w sytuacji, gdy przekazywanie danych do Centralnego Repozytorium Kas jest utrudnione?

System informatyczny, do którego trafiają dane z kas i drukarek online

Centralne Repozytorium Kas i kasy rejestrujące typu online to para rozwiązań technologicznych, które zaczęły być wykorzystywane w tym samym czasie – od maja 2019 roku. System używany przez urzędników Krajowej Administracji Skarbowej bazuje bowiem na danych pochodzących z wspomnianych urządzeń. Przesyłane informacje dotyczą zaś m.in. uruchamiania kas w trybie fiskalnym (fiskalizacji), prowadzonej ewidencji sprzedaży, wykonywanych przeglądów serwisowych oraz zmian w zakresie zaprogramowania stawek VAT.

Co ważne, Centralne Repozytorium Kas pozwala nie tylko na gromadzenie takich danych, ale także na ich przetwarzanie i szczegółowe analizowanie. Dzięki temu CRK zapewnia skuteczniejsze kontrolowanie podatników, którzy są zobligowani do rejestrowania sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Natomiast z punktu widzenia przedsiębiorcy istotne jest to, że urządzenie fiskalne online samodzielnie przesyła wymagane informacje. Automatyczna współpraca z Centralnym Repozytorium Kas odbywa się zgodnie z odgórnie narzuconym harmonogramem. Niemniej, przedsiębiorca musi zadbać o poprawne transmitowanie danych do CRK. A niezbędny jest do tego m.in. dostęp do łącza internetowego.

Co zrobić, gdy kwestie techniczne uniemożliwiają współpracę z CRK?

W regulacjach prawnych, które zaczęły obowiązywać od maja 2019 roku, ustawodawca przewidział sytuacje, gdy przedsiębiorca nie ma technicznie możliwości zapewnienia stałej, bezproblemowej współpracy z Centralnym Repozytorium Kas. Wynika to jednoznacznie z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Co więcej, jednym z załączników do wspomnianego aktu prawnego jest „Wniosek o wyrażenie zgody na przesyłanie danych z kasy do Centralnego Repozytorium Kas w ustalonych odstępach czasowych”. Złożenie takiego dokumentu w odpowiednim Urzędzie Skarbowym (właściwym dla danej działalności) nie sprawi, rzecz jasna, że przedsiębiorca nie będzie musiał w ogóle przekazywać danych do CRK. W odpowiedzi na omawiany wniosek, naczelnik konkretnego US ustali indywidualny harmonogram przesyłania wymaganych informacji przez podatnika.

1 Comment

  1. kornelia_m
    9 marca, 2022

    bardzo fajny wpis, dobrze tłumaczy różne istotne kwestie. bo wiele osób zakłada, że jak połączenie internetowe, różne możliwości, automatyczne przesyłanie – to już zawsze wszystko w porządku. a potrafią być problemy… często wręcz niezależnie od działań podatnika, często nie ma się na nie wpływu…

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz odpowiedź *