Pierwsza kasa fiskalna i ulga za jej zakup

Ulga za pierwszą kasę fiskalną

Na jaki zwrot mogą liczyć polscy przedsiębiorcy, którzy kupują swoje pierwsze kasy fiskalne? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w takim przypadku da się odzyskać nawet do 90% wydanej kwoty – jednak nie więcej niż 700 zł. Równocześnie jednak, do skorzystania z ulgi niezbędne jest prawidłowe zarejestrowanie i zainstalowanie urządzenia fiskalnego. Co więcej, przedsiębiorca musi zachować potwierdzenie zapłaty za pierwszą kasę. A to nie jedyny sposób na zmniejszenie kosztów.

Pamiętaj o procedurze instalacyjnej!

Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, z ulgi za zakup pierwszej kasy można skorzystać dopiero po prawidłowym zainstalowaniu urządzenia. A warto przypomnieć, że procedura ta składa się z kilku etapów. Po pierwsze, podatnik musi zgłosić do US planowaną liczbę kas oraz miejsca ich zainstalowania. Zawiadomienie z takimi informacjami trzeba złożyć najpóźniej 1 dzień przed datą rozpoczęcia rejestracji obrotu. Po drugie, podatnik musi zlecić fiskalizację pierwszego urządzenia. W większości przypadków, za wprowadzenie kasy w tryb fiskalny będzie odpowiedzialny pracownik dystrybutora technologii sprzedaży, u którego przedsiębiorca kupi swój model. Po trzecie, o fiskalizacji urządzenia należy powiadomić US. Podatnik ma na to 7 dni – licząc od daty wykonania tej procedury. Po czwarte, na koniec przedsiębiorca otrzyma od US numer ewidencyjny (przypisany do urządzenia). Trzeba go (numer) umieścić w widocznym miejscu na obudowie kasy.

Dla „watowców” i zwolnionych z VAT

Część kosztów, poniesionych przy zakupie pierwszej kasy, mogą odzyskać nie tylko płatnicy VAT, ale także przedsiębiorcy zwolnieni z tego podatku oraz wykonujący wyłącznie czynności zwolnione. Co więcej, w obydwu przypadkach refundacja kosztów wynosi maksymalnie 700 zł. Trzeba jednak pamiętać o tym, że reprezentanci wspomnianych grup mogą się starać o ulgę w różny sposób. Podatnikom VAT przysługuje odliczenie w deklaracji od towarów i usług – za okres rozliczeniowym, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji, lub za okres późniejszy. Z kolei przedsiębiorcy zwolnieni i wykonujący jedynie usługi zwolnione mogą się starać o zwrot części wydanej kwoty na konto firmowe w banku. Aby otrzymać ulgę, muszą oni złożyć odpowiedni wniosek do US. Przelew właściwej kwoty powinien nastąpić w terminie do 25 dni.

Zakup kasy – inne sposoby obniżenia kosztów

Ulga za zakup pierwszej kasy rejestrującej nie jest jedynym sposobem na zmniejszenie kosztów. Realny wydatek da się również obniżyć dzięki odliczeniu podatku VAT. Ponadto, przedsiębiorcy mogą zaliczyć zakup urządzenia do kosztów uzyskania przychodów. A to z kolei pozwala odzyskać 19% wartości kasy fiskalnej – w postaci oszczędności w podatku dochodowym. W rezultacie, po skorzystaniu ze wszystkich sposobów oszczędzania, w niektórych przypadkach ostateczny wydatek może wynieść niewiele ponad 100 zł. Niemniej, realny koszt będzie zawsze zależał od tego, na jaką technologię sprzedaży zdecydował się przedsiębiorca.

1 Comment

  1. michalina
    17 czerwca, 2017

    dzień dobry chciałabym się zapytać, czy istnieją sytuacje (jeśli tak – jakie?) w których zwrot wynosi mniej niż 700 zł? pozdrawiam odwiedzających 🙂

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz odpowiedź *