Jak przebiega rejestracja kasy fiskalnej?

kasa fiskalna Posnet Bingo HS EJ

Kwestie związane z możliwościami technologicznymi kasy fiskalnej na pewno są istotne i wymagają namysłu, które z nich okażą się skuteczne w danym przedsiębiorstwie. Niemniej, to zgodność z obowiązującymi przepisami często budzi obawy – w końcu, od tego, czy spełnimy wszystkie wymogi, zależy prawidłowość funkcjonowania całej naszej działalności handlowej. Dlatego warto zapoznać się wcześniej z procedurą rejestracyjną, którą każde tego typu urządzenie musi przejść.

Zgłoszenie przedinstalacyjne dla Urzędu Skarbowego

To rzecz, która, można tak powiedzieć, uruchamia cały proces instalacyjny. Najpierw więc musimy złożyć do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego pisemne zawiadomienie, które będzie zawierało konkretne informację: imię i nazwisko podatnika (ewentualnie jego nazwę), NIP podatnika, liczbę planowanych urządzeń oraz adresy miejsc, w których mają być wdrożone. Oczywiście, w dokumencie tym musi się znaleźć również termin instalacji. To, czy pismo dostarczymy osobiście, czy też drogą pocztową, zależy od nas – ważne jednak, by dotarło ono do celu nie później, niż 1 dzień przed zamierzonym rozpoczęciem ewidencji obrotu.

Fiskalizacja kasy rejestrującej

Chodzi o etap, który jest w sumie kluczowy dla całej instalacji. Fiskalizację może wykonać jedynie uprawniony serwisant. Najczęściej reprezentuje on firmę, u której zakupiliśmy nasze urządzenie. Działanie to polega na jednorazowym i nieodwracalnym przestawieniu sposobu funkcjonowania kasy z trybu szkoleniowego (umożliwiającego swobodną naukę obsługi – warto z tego skorzystać!) na tryb fiskalny. Od momentu zakończenia tej operacji wszystkie czynności przeprowadzane na urządzeniu rejestrującym są w nim zapisywane i tworzą dokumentację naszej pracy i prowadzonej ewidencji obrotu. Z chwilą tą możemy też rozpocząć sprzedaż z wystawianiem paragonów.

Od zgłoszenia poinstalacyjnego do numeru ewidencyjnego

Drugie, pisemne zawiadomienie do Urzędu Skarbowego, informujące o przeprowadzonej fiskalizacji, powinno dotrzeć na miejsce nie później, niż 7 dni od wykonania tej operacji przez serwisanta (firma odpowiedzialna za to również wysyła podobny dokument). W tym wypadku także ustalamy, czy osobiście je dostarczymy, czy też listownie (pamiętajmy, że liczyć się będzie data widniejąca na stemplu pocztowym). W odpowiedzi na zgłoszenie poinstalacyjne otrzymamy numer ewidencyjny, który należy umieścić trwale (i w widocznym miejscu) na obudowie urządzenia fiskalnego. Gdy to już się stanie, możemy w sumie uznać procedurę instalacyjną za pomyślnie zakończoną.

1 Comment

  1. czesłaW-wa
    30 grudnia, 2016

    dla wszystkich, ktorzy obawiaja sie procedury instalacyjnej: na serio, nie jest taka zla, tylko warto zaczac wszystko wczesniej, wlacznie z zakupem to i obslugi urzadzenia sie nauczymy i terminow nie przekroczymy 🙂

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz odpowiedź *