Kiedy trzeba pamiętać o dodatkowym przeglądzie technicznym kasy fiskalnej?

Dodatkowe przeglądy kasy fiskalnej

Każdy przedsiębiorca, który korzysta z kasy fiskalnej, musi zdawać sobie sprawę z faktu, że stosowanie takiego urządzenia obliguje m.in. do przeprowadzania obowiązkowych przeglądów technicznych. Takie „kontrole” należy zlecać serwisowi nie rzadziej niż co 2 lata. Warto jednak pamiętać, że obecnie przepisy fiskalne wymagają też – w konkretnych okolicznościach – dodatkowego przeglądu technicznego urządzenia rejestrującego sprzedaż. Kiedy występuje taki obowiązek?

Czym jest przegląd kasy i jak go zlecić?

Przegląd techniczny to nic innego, jak sprawdzenie poprawności działania urządzenia fiskalnego. Wspomniana procedura, na zlecenie przedsiębiorcy, jest wykonywana przez serwisanta kas rejestrujących (osobę posiadającą ważne uprawnienia serwisowe oraz legitymację wydaną przez producenta technologii sprzedaży). Innymi słowy, podatnik nie przeprowadza samodzielnie przeglądu technicznego. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest za to dopilnowanie odpowiedniego terminu wykonania tej usługi.

Warto też pamiętać, że przegląd kasy musi zostać potwierdzony w książce serwisowej danego urządzenia fiskalnego. Obowiązkową adnotację, wraz z załączonym dowodem zapłaty za usługę (najczęściej fakturą VAT), umieszcza w takiej dokumentacji technik, który wykonał wszystkie czynności serwisowe.

Przy wynajmie kasy online lub po wznowieniu działalności

Obecnie polskie przepisy przewidują 2 dodatkowe sytuacje, które obligują do przeprowadzenia „nadprogramowego” przeglądu technicznego kasy fiskalnej. Po pierwsze, podatnik musi zlecić taką usługę wtedy, gdy wznawia zawieszoną działalność gospodarczą i chce ponownie zacząć korzystać ze swojego urządzenia rejestrującego. Przegląd kasy należy wtedy przeprowadzić jeszcze przed powrotem do obsługi osób fizycznych.

Po drugie, przepisy przewidują dodatkową „kontrolę” urządzenia fiskalnego online, które jest wynajmowane kolejnemu przedsiębiorcy. Wówczas wszystkich formalności musi dopełnić podmiot oferujący usługi najmu technologii sprzedaży.

Co grozi za brak przeglądu kasy lub drukarki fiskalnej?

Przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, co grozi za brak przeglądu kasy lub drukarki fiskalnej we właściwym terminie. Po pierwsze, jeżeli podatnik skorzystał wcześniej z ulgi za instalację urządzenia (700 zł odliczenia lub zwrotu), będzie musiał zwrócić całą kwotę na rachunek wskazany przez Urząd Skarbowy.

Po drugie, naczelnik US, pod który podlega dana firma, nałoży wtedy na przedsiębiorcę karę finansową w wysokości 300 zł. Taką grzywnę należy uregulować w terminie do 14 dni, licząc od dnia wydania decyzji w tej sprawie. Co więcej, opłata kary finansowej, podobnie jak wspomniany wcześniej zwrot ulgi za instalację kasy lub drukarki fiskalnej, będzie mieć formę przelewu na konto wskazane przez naczelnika Urzędu Skarbowego.

1 Comment

  1. Agniecha111
    13 kwietnia, 2020

    Dobry tekst w dobrym czasie, dzięki za przypomnienie i wieści!

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz odpowiedź *